Badania psychologiczne jakie wykonujemy w naszej pracowni


 • kandydatów na kierowców zawodowych kat. C, D, E
 • kierowców zawodowych kat. C, D, E
 • kierowców prowadzących samochody służbowe kat. B
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy skierowanych przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • operatorów wózków jezdniowych (widłowych)
 • operatorów sprzętu (suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych, oraz innych maszyn)
 • osób pracujących na wysokości

Procedura badania

Podczas badania psychologicznego sprawdzone zostaną następujące aspekty:

 • intelekt
 • temperament/osobowość
 • czas reakcji
 • umiejętność oceny głębi i odległości 
 • umiejętność oceny prędkości 
 • widzenia w mroku
 • wrażliwość na olśnienie

Wykonując badania psychologiczne kierowca:

-  posiada przy sobie dokument tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy),
-  posiada przy sobie okulary (jeśli są one konieczne),
-  przy skierowaniach z Policji (alkohol, przekroczenie 24 punktów, sprawcy wypadku drogowego, w którym jest zabity    
   lub ranny) druk skierowania od komendanta Policji jest obowiązkowy,
-  jest zdrowy i wypoczęty,
-  nie znajduje się pod wpływem alkoholu.

 


Rodzaj badaniaCena 
Badania kandydatów na kierowców zawodowych kat. C, D, E 150 zł
Badania kierowców zawodowych kat. C, D, E 150 zł
Badania kierowców prowadzących samochody służbowe kat. B 100 zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł
Badania kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy skierowanych przez Policję
(punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)
150 zł
Badania kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów 150 zł
Badania operatorów wózków jezdniowych
(widłowych)
50 zł
Badania operatorów sprzętu
(suwnic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych, oraz innych maszyn)
100 zł
Badania osób pracujących na wysokości 50 zł

Akty prawne

Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, po alkoholu, wypadku lub przekroczeniu punktów karnych:

 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami) czytajpobierz

 • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) czytaj / pobierz

 • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz 151 z późniejszymi zmianami) czytaj / pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937) czytaj / pobierz

 
tel. 503 337 109      ul. Fabianiego 12      97-500 Radomsko      Psyche © 2013